مجروح شدن شش تن بر اثر سقوط سقف ورزشگاه

وادث>خارجی -برف سنگینی که در ایالت تگزاس از چند روز قبل شروع به بارش کرده بود حادثه آفرید.

مجروح شدن شش تن بر اثر سقوط سقف ورزشگاه

وادث>خارجی -برف سنگینی که در ایالت تگزاس از چند روز قبل شروع به بارش کرده بود حادثه آفرید.
در این حادثه که در وزشگاه کابویز استادیوم در شهر ارلینگتون رخ داد بیش از شش تن از کارگران که مشغول آماده کردن ورزشگاه برای دیدار مهم روز یکشنبه بودند به شدت مصدوم شدند.سقف بخشی از ورزشگاه ناگهان سقوط کرده و سبب مصدوم شدن یکی از کارگران از ناحیه سر و چند تن دیگر از ناحیه شانه شد.با این وجود مصدومیت آنها چندان جدی به نظرنمی رسد و انتظار می رود امروز از بیمارستان مرخص شوند . امابایداین عده را بدشانس دانست چون تنها سقف بخش جنوبی این ورزشگاه که کارگران در حال کار کردن در آنجا بودند فروریخت و در باقی قسمتها که کسی حضور نداشت اتفاقی رخ نداد. یکی از کارگران گفت او به همراه دوستش قصد بررسی ان بخش از سقف را در پایان روزکاری داشتند اما کمی دیر وارد عمل شدند و این سانحه رخ داد.داگ مک کراکن در ادامه درباره این سانحه گفت :«در حال کار بودیم که تکه های یخ از سقف فروریخت و جایی برای فرار نبود . ما اول فکر کردیم که برف جمع شده روی سقف پایین آمده اما برفها بر اثر سرما یخ زده بود و همه ما را غافلگیر کرد.»
سازمان هواشناسی ملی آمریکا پیش از این بابت سرمای هوا در روز جمعه هشدار داده بود اما برگزار کنندگان بازی حساس روز یکشنبه در این ورزشگاه یک میلیارد دلاری امیدوار هستند دمای هوا بنا به گفته سازمان هواشناسی به چهار درجه بالای صفر در روز برگزاری بازی -یکشنبه - برسد.