زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه 235 این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این زن 25 ساله در حضور قاضی

مردی که 5 سال همسرش را فریب داد

 زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه 235 این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.

این زن 25 ساله در حضور قاضی این شعبه با بیان اینکه شوهرم بیماری دارد که آن را از من مخفی کرده و تازه متوجه آن شده‌ام، گفت: قبل از ازدواج، پای شوهرم کوتاه بود که اقدام به جراحی آن کرد همچنین شوهرم معتاد به ماده مخدر شیشه است.

وی با اشاره به اینکه ما فرزندی نداریم و من می‌خواهم هرچه زودتر از شوهرم جدا شوم ، افزود: این موضوعات، دیگر برای من غیرقابل تحمل شده است و من باید از شوهری که طی این 5 سال زندگی مشترک مرا فریب داده است، جدا شوم چرا که در این مدت متوجه کوتاهی پای راست شوهرم نشدم و او نیز بیماریش را از من مخفی کرد.

زن در ادامه بیان کرد: شوهرم فقط به فکر خودش است و نمی‌دانم چطور طی این 5 سال، موضوعی به این مهمی را از من مخفی کرده است.

قاضی این شعبه به دلیل عدم حضور مرد در دادگاه، حکمی صادر نکرد و رسیدگی به این پرونده را به آینده موکول کرد.