رعایت شرایط نمازگزار در نماز مستحبی [نمازهاى مستحبى]
اگر نماز مستحبی را در مکانی آرام بخوانیم آیا رعایت قبله و استقرار بدن و شرایط سجده و رکوع لازم است یا نه؟ با توجه به اینکه در حال حرکت رعایت آن همه شروط لازم نیست؟
رعایت شرایط نمازگزار در نماز مستحبی [نمازهاى مستحبى]
اگر نماز مستحبی را در مکانی آرام بخوانیم آیا رعایت قبله و استقرار بدن و شرایط سجده و رکوع لازم است یا نه؟ با توجه به اینکه در حال حرکت رعایت آن همه شروط لازم نیست؟
آری، لازم است و تنها در حال حرکت رعایت شرایط فوق لازم نیست.
رعایت شرایط نمازگزار در نماز مستحبی [احکام قبله]
اگر نماز مستحبی را در مکانی آرام بخوانیم آیا رعایت قبله و استقرار بدن و شرایط سجده و رکوع لازم است یا نه؟ با توجه به اینکه در حال حرکت رعایت آن همه شروط لازم نیست؟
آری، لازم است و تنها در حال حرکت رعایت شرایط فوق لازم نیست.
رعایت شرایط نمازگزار در نماز مستحبی [واجبات نماز]
اگر نماز مستحبی را در مکانی آرام بخوانیم آیا رعایت قبله و استقرار بدن و شرایط سجده و رکوع لازم است یا نه؟ با توجه به اینکه در حال حرکت رعایت آن همه شروط لازم نیست؟
آری، لازم است و تنها در حال حرکت رعایت شرایط فوق لازم نیست.
کسانی که در بین فامیل نامحرمند [محرم و نامحرم]
چه کسانی در فامیل نامحرمند؟
غیر از پدر و مادر و خواهر و برادر، عمه و عمو، خاله و دایی، جد و جدّه، برادرزاده و خواهرزاده، زن پدر و زن پسر، دختر زوجه ای که با او عروسی انجام شده، فرزندان و نوه و نتیجه ها، بقیه نامحرمند.
کمک کردن به نامحرم [محرم و نامحرم]
اگر ممکن است در مورد کمک کردن به نامحرم توضیحاتی بدهید.
کمک به نامحرم در صورتیکه به حرام منجر نشود اشکالی ندارد.
دادن قسمتی از وام به همسر در ازای پرداخت قسط آن [هبه]
خانمی از محل کارش وامی به میزان دو میلیون تومان گرفت، منتهی به دلیل این که آن موقع نمی توانست قسط آن را بپردازد دو میلیون را به همسرش می دهد تا در ازای آن، همسرش قسط ها را بپردازد. بعد از سه ماه که مرد قسط وام را پرداخت، زن درخواست دو میلیون را دارد. آیا این عمل هبه معوضه می باشد تا زن نتواند به هبه خود رجوع نماید یا حکم دیگری دارد؟
هرگاه ظاهر این عمل آن بوده که وام را به طور کامل واگذار کرده مشروط بر اینکه قرض ها را بپردازد، هبه معوضه بوده و بازگشت آن اشکال دارد.
اشیایی که از مؤونه خارج می شوند [منافعى که خمس ندارد]
اگر چیزی مؤونه شد بعد از آن خارج شد آیا خمس دارد؟ اگر در همان سال خمسی خارج شد خمس دارد؟ مثلاً بخاری نفتی خریدم، بعد گاز آمد و خارج شد از مؤونه که دو صورت دارد: یا معادلش را خریدم یا نه، در هر دو فرض حکمش چیست؟
در هر دو صورت خمس ندارد.
خانه ای که برای تبدیل به احسن فروخته می شود [منافعى که خمس ندارد]
اگر خانه خریدم و بعد از مدتی فروختم و می خواهم بهتر را بخرم آیا به محض فروش باید خمس را دارد؟
چنانچه خانه مسکونی است خمس ندارد.
درآمد کارخانه ای که با پول حرام تأسیس شده [مشاغل]
من صاحب کارخانه ای بزرگ هستم که از پدرم به من ارث رسده اما اساس و پولی که برای بنیان گذاری این کارخانه هزینه شده از راه حرام بوده. پس از مرگ پدرم من تمام سود و درآمد کارخانه را تا به امروز که تقریباً 22 سال می شود صرف امور خیریه کرده ام. حالا سوال من این است که اگر الان قصد داشته باشم که از درآمد این کارخانه استفاده شخصی کنم حرام است؟ آیا این کارخانه ممکن است برای من روزی حلال شود؟
در صورتیکه حلال و حرام با هم مخلوط شده حکم مخلوط به حرام را دارد که اگر صاحبان آن را نشناسید و مقدار آن را ندانید آن اموال با پرداخت خمس حلال می شود.
دخالت مرد در تصمیمات همسرش [اطاعت از همسر]
دین اسلام تا چه اندازه به مرد اجازه می دهد که در تصمیمات همسرشان دخالت کند؟
در مواردی که مربوط به حقوق زوج می شود مانعی ندارد ولی سزاوار است زوجین با تفاهم و محبت و مشورت با یکدیگر مسائل خود را حل کنند.
ازدواج با زنان چشم آبی [مقدمات ازدواج]
آیا روایت یا حدیثی درخصوص عدم ازدواج با افراد زاغ چشم یا چشمهای رنگی داریم یا خیر؟ چون فردی اظهار می کرد که از یکی از ائمه (ظاهراً امام باقر(ع)) روایتی در این خصوص داریم.
روایاتی در وسائل الشیعه ، ج 14 ، ابواب مقدمات النکاح ، باب 20 مستدرک الوسائل ، ح 14 ، ابواب مقدمات النکاح، باب 19 در مدح زنان چشم آبی آمده است.
اختلاف سن در ازدواج [مقدمات ازدواج]
چهل وهفت سال سن دارم ازنظر شرع اختلاف سن ازدواج چقدر باید باشد؟
اختلاف سن در ازدواج حدّ معینی ندارد ولی بهتر این است که فاصله زیادی نباشد تا پیوند آنها دوام بیشتری داشته باشد