لباس احرام ابریشمی برای زنان [لباس احرام]
آیا زنان می توانند در لباس ابریشمی محرم شوند؟
تمام چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نیز شرط است؛ بنابراین لباس های احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت یا ابریشم خالص و زربفت نباشد. در این حکم، بنابر احتیاط واجب، فرقی میان زن و مرد نیست (هر چند در نماز در مورد پارچه ابریشم و زربفت، میان زن و مرد تفاوت است).
لباس احرام ابریشمی برای زنان [لباس احرام]
آیا زنان می توانند در لباس ابریشمی محرم شوند؟
تمام چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نیز شرط است؛ بنابراین لباس های احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت یا ابریشم خالص و زربفت نباشد. در این حکم، بنابر احتیاط واجب، فرقی میان زن و مرد نیست (هر چند در نماز در مورد پارچه ابریشم و زربفت، میان زن و مرد تفاوت است).
درآوردن لباس احرام در حال احرام [لباس احرام]
آیا می توان در حال احرام لباس احرام را درآورد؟
واجب نیست همیشه لباس احرام را به تن داشته باشد بلکه می تواند برای شستن یا عوض کردن یا حمام رفتن یا مقصود دیگری، موقتاً آن را از تن درآورد.
سود وام عمره دانشجویی در صورت انصراف [احکام وامها]
کانون حج و زیارت دانشگاه به تعدادی از دانشجویان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان جهت ثبت نام عمره وام بدون بهره داد و این افراد با مبلغ مزبور ثبت نام کرده اند. ولی به دلایلی عده ای از دانشجویان پیش از سفر، از رفتن به عمره انصراف داده و بانک مبلغ اولیه (۴۰۰ هزار تومان) را به همراه سود سپرده گذاری به آنها برگردانده است. حال که دانشجویان مزبور برای تسویه بدهی خود (۴۰۰ هزار تومان) به دانشگاه مراجعه نموده اند دانشگاه مدعی است چون ما به شما وام داده ایم سود فیش عمره هم مال دانشگاه است و از دانشجویان مبلغ اضافه سود را می گیرد. لطفاً بفرماییید این عمل مسئولان دانشگاه شرعی هست یا نه؟ در صورت عدم صحت، آیا اگر در هنگام دادن وام به دانشجویان، دانشگاه شرط کرده باشد که در صورت انصراف، سود سپرده شما متعلق به دانشگاه است، این شرط شرعیت دارد؟
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.
نیّت خودِ امام در نماز جماعت [احکام جماعت]
نیّت امام جماعت باید چگونه باشد ، منظور نیّت فرادی کند یا جماعت ؟
بهتر است نیّت جماعت کند تا از ثواب نماز جماعت بهره مند شود .
نحوه گفتن لبیک واجب احرام [تلبیه (لبیک گفتن)]
آیا لبیک ها را می توان به فارسی گفت؟
واجب است هنگام احرام «لبیک های چهارگانه» را به عربی صحیح بگویند و احتیاط واجب آن است که به صورت زیر باشد:
«لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لاشَریکَ لَکَ لَبَّیْکَ، انَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَکَ وَ الْمُلْکَ، لا شَریکَ لَکَ؛ یعنى خداوندا! اجابت (و اطاعت) مى‏کنم دعوت تو را، و دگر بار هم اجابت مى‏کنم تو را، همتایى براى تو نیست، اجابت مى‏کنم تو را، ستایش تنها تو را سزاوار است، و نعمت و ملک از آن تو است، هیچ همتایى ندارى!»
جنس و رنگ لباس احرام [لباس احرام]
آیا در لباس احرام جنس و رنگ خاصی معتبر است؟
جنس و رنگ خاصی در جامه احرام شرط نیست اما نباید دوخته باشد.
پوشیدن لباس احرام بعد از نیت احرام [لباس احرام]
آیا می توان بعد از نیت احرام لباس احرام را پوشید؟
احتیاط واجب آن است که پوشیدن دو جامه احرام قبل از نیت و گفتن لبیک باشد و اگر بعد از لبیک بپوشد، احتیاط آن است که لبیک را دوباره بگوید.
اطلاع از باطل بودن نماز ظهر یا مغرب ، بعد از نماز عصر یا عشاء [ احکام اوقات نماز]
اگر انسان مثلا نماز ظهر و عصر را بجا آورد و سپس بفهمد که نماز ظهر او باطل بوده است باید کدام نماز را اعاده یا قضا کند؟ آیا در مورد نماز مغرب و عشا نیز همین طور است؟
اعاده نماز ظهر کافی است و در مورد نماز مغرب و عشاء هم ، به همین صورت است.
نیّت احرام عمره تمتّع [واجبات احرام]
کسی که می خواهد عمره تمتّع بجا بیاورد باید چگونه نیت کند ؟
نیّت احرام چنین است که قصد مى کند امورى را که بر محرم حرام است بر خود حرام بشمرد، و به دنبال آن به اعمال عمره یا حج بپردازد، و کافى است با در نظر گرفتن این معنى، به زبان، یا در قلبش بگوید: «احرام مى بندم براى عمره تمتّع از حجّ واجب (یا مستحب) براى خودم (یا براى کسى که از طرف او نیابت دارم) قربة الى الله» و منظورش از «احرام مى بندم» بناگذارى بر تحریم کارهاى مزبور بر خویش است .
نیّت احرام حج [واجبات احرام]
در احرام حج شخص محرم باید هنگام نیت چه بگوید ؟
نیّت احرام چنین است که قصد مى کند امورى را که بر محرم حرام است بر خود حرام بشمرد، و به دنبال آن به اعمال عمره یا حج بپردازد، و کافى است با در نظر گرفتن این معنى، به زبان، یا در قلبش در احرام حج بگوید: «احرام مى بندم براى حجّ واجب قربة الى الله .»
نیّت احرام عمره مفرده [واجبات احرام]
در عمره مفرده هنگام احرام چگونه نیت می کنند ؟
نیّت احرام چنین است که قصد مى کند امورى را که بر محرم حرام است بر خود حرام بشمرد، و به دنبال آن به اعمال عمره یا حج بپردازد، و کافى است با در نظر گرفتن این معنى، به زبان، یا در قلبش در عمره مفرده بگوید: «احرام مى بندم براى عمره مفرده قربة الى الله.»
نحوه پوشیدن لباس احرام [لباس احرام]
نحوه پوشیدن صحیح لباس احرام چگونه است؟
شخصی که می خواهد احرام ببندد واجب است قبلاً لباس هایی را که پوشیدنش بر محرم حرام است از تن بیرون آورد. سپس دو جامه احرام را بر تن کند. یکی را (که ازار گویند) به صورت لنگ دور کمر ببندد و دیگری را مانند عبا بر دوش بیاندازد (و آن را «رداء» گویند. (این حکم مخصوص مردان است و برای زنان پوشیدن دو جامه احرام، نه زیر لباس ها و نه روی لباس ها، لازم نیست بلکه همان لباس ها، لباس احرامشان محسوب می شود)