در قیامت فریاد می‏کشند:« أین الرجبیون‏ » رجبیون کجایند؟!

در قیامت فریاد می‏کشند:« أین الرجبیون‏ » رجبیون کجایند؟!

اگر در ماه رجب هیچ چیز نداشته باشیم و جزء رجبیون شمرده نشویم، چه خواهیم کرد؟

به اطلاع مومنین می رساند مراسم اعتکاف

 درمسجد بلال حبشی شهرک مولوی

برگزار میگردد.

لذا از علاقه مندان جهت شرکت در این مراسم معنوی  دعوت به عمل می اید.

زمان: پنج شنبه 26خرداد مصادف با 13رجب