مشتاقان سوریه و کربلا

هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله

از عزیزانی که مشتاق سفر زیارتی

سوریه و کربلا

هستند میرساند ثبت نام شروع شد

مکان  ثبت نام : مسجد بلال حبشی شهرک مو لوی ( بعد نماز مغرب و عشاء)

( مدت اقامت 3 روز سوریه  و9 روز کربلا و نجف  )

تاریخ حرکت: 27 تیرماه