تعدادی از تصاویر مراسم محرم مسجد بلال حبشی را میتوانید در ادامه مطلب دانلود نمایید



عکاس این تصاویر آقای محمد وطنی میباشد.

تصاویر محرم

عکاس : محمد وطنی



مجموعه 1



مجموعه 2



مجموعه 3



مجموعه 4