تعدادی از تصاویر مراسم محرم مسجد بلال حبشی را میتوانید در ادامه مطلب دانلود نماییدعکاس این تصاویر آقای محمد وطنی میباشد.

تصاویر محرم

عکاس : محمد وطنیمجموعه 1مجموعه 2مجموعه 3مجموعه 4