مسجد بلال حبشی شهرک مولوی گرگان گفتمان دینی با موضوع  روشنگری و بصیرت در انتخابات  را در مورخ 30/11/90 بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور نمازگزاران ، بسیجیان شهرک  برگزار نموده ،

برنامه های  اجراء شده:

 1 ) قرائت قرآن

2 ) سخنرانی حاج آقای مصطفوی

3 ) پرسش و پاسخ

4 ) پذیرایی   

خلاصه بحث مطرح شده........

مسجد بلال حبشی شهرک مولوی گرگان گفتمان دینی با موضوع  روشنگری و بصیرت در انتخابات  را در مورخ 30/11/90 بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور نمازگزاران ، بسیجیان شهرک  برگزار نموده ،

برنامه های  اجراء شده:

 1 ) قرائت قرآن

2 ) سخنرانی حاج آقای مصطفوی

3 ) پرسش و پاسخ

4 ) پذیرایی   

خلاصه ای از بحث مطرح شده:

درباره بصیرت افزایی در انتخاب ، وظایف یک  نماینده مجلس  و حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای و همچنین توصیه های حضرت علی (ع) به کارگزاران :

                                                 لیاقت و شایستگی

                                                      توان مندی          

1 ) معیارهای زمامداری                     کفایت سیاسی   

    از نظر امام علی (ع)                     تدبیر، تجربه و کارآمدی

                                                   ارزیابی کارکنان

  2)  نظارت و پیگیری                  تشویق کارکنان

          در امور                                تنبیه متخلفان

                                                   مقابله با تبعیض

                                                   مبارزه با فساد مالی

 

                                                عطوفت و مهربانی

3) ویژگیهای کارگزاران              تاثیر ناپذیری و بیزاری از چرب زبانی و چاپلوسی

                                                 توجه به زیردستان

با تشکر و سپاس  فراوان