به اطلاع کلیه علاقمندان خواهر و برادر ......

بسمه تعالی

به اطلاع کلیه علاقمندان خواهر و برادر می رساند

جهت بهره مندی از مراسم

 ) اعتکاف رجبیه(

هنگام نماز مغرب به مسجد بلال حبشی مراجعه نمایند.

زمان برگزاری:   15/3/1391

کانون فرهنگی والفجر

و پایگاه بسیج مسجد بلال حبشی شهرک مولوی گرگان

سامانه پیامک:  30009900094109