انتخاب جوان برگزیده مسجد بلال حبشی .......

انتخاب جوان برگزیده  مسجد بلال حبشی

عزیزان نمازگزار می توانند با ارسال نام 6نفر از جوانان مسجد ما را درانتخاب جوانان برگزیده یاری فرمایند.

شرایط انتخاب جوان برگزیده:

1 ) مداومت در نماز جماعت

2) شرکت در فعالیتهای فرهنگی

3) با اخلاق و متدین بودن

4) پیشرفتهای علمی در مدت یک سال

ارسال پیامک به شماره   3000990004109

مهلت ارسال تا روز چهارشنبه مورخ 14/4/91