جشنواره مدهامتان استان گلستان به همت دبیرخانه مساجد استان گلستان و کانون طنین مسجد صاحب الزمان کوی مطهری در مسجد صاحب الزمان کوی مطهری گرگان در روز پنج شنبه به تاریخ 6/7/91با حضور اعضای کانونهای استان برگزار گردید که از مسجد بلال حبشی و کانون والفجر افرادی به قرار زیر شرکت کردند

1- آقای رضایی در رشته ترتیل قرآن زیر 16 سال 

2- آقای جهان گیر در رشته اذان بالای 16 سال 

3- آقای منصوربستانی در رشته قرائت قرآن بالای 16 سال 

 

برای تمام عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت را از خداوند منان خواستاریم