جهت ثبت نام در کارگاه آموزشی عفاف و حجاب ویژه خواهران که در مورخ 11/8/91 در سازمان تبلیغات اسلامی گلستان برگزار میگردد به کانون فرهنگی هنری والفجر مراجعه نمایید