کارگاه آموزشی نهج البلاغه ویژه اعضا کانون مساجد به زودی برگزار میگردد جهت ثبت نام به دفتر کانون والفجر مراجعه نمایید