مسابقه دین ، عقل و دل 

به مناسبت ماه محرم و ایان شهادت امام حسین (ع) و اسارت اهل بیت پیامبر (س)