کانون فرهنگی هنری والفجر با همکاری واحد فرهنگی شرکت تلکا توسعه نیکان اقدام به انتشار نشریه فرهنگی با عنوان یاس کبود نموده است

خبرهای جدید تر در این مورد به زودی منتشر خواهد شد