خیرین محترم میتوانید کمک های خود را به صورت اینترنتی و آنی واریز نمایید و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به بانک و یا مسجد ندارید

کمک های شما پس از واریز به مسجد  منتقل خواهد شد تا در امور عمرانی و فرهنگی مورد نظر مصرف شود

پایگاه تجارت دیجیتال ایران متصدی واریز اینترنتی وجوه شما جهت صرف امور خیریه میباشد.

جهت واریز کمک های خود به پایگاه تجارت دیجیتال ایران به قسمت کمک های نقدی  و کمک به مسجد بلال حبشی مراجعه نمایید.

در صورتیکه مبلغ متفاوت و بیشتری داشته باشید فقط کافی است در تعداد اضافه نمایید

با تشکر