با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده گفتمان اخلاق دینی در روز یکشنبه 25 فروردین مصادف با شهادت حضرت زهرا (س) برگزار میگردد

ساعت 10 صبح ویژه برادران

ساعت 2 بعد از ظهر ویژه خواهران


******حضور برای عموم آزاد است******