طبق برنامه های تنظیمی از روز پنجشنبه لغایت یکشنبه گذشته برنامه های مربوط به ایام شهادت بانوی دو عالم به شرح در ادامه مطلب آمده است


روز پنجشنبه 22 فروردین

سخنرانی آقای درورگر و مداحی آقای رضا نودهی


روز جمعه 23 فرودین

سخنرانی حجت الاسلام مصطفوی و مداحی آقای رضا نودهی


روز شنبه 24 فروردین

سخنرانی حجت الاسلام اکبری و مداحی آقایان رضا نودهی و احمدی


روز یکشنبه 25 فروردین

گفتمان اخلاق دینی با سخنرانی آقای منصوربستانی


تصاویر و فایل های مربوط به مراسم به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت

با تشکر از تمام عزیزانی که در مراسم عزاداری سرور زنان بهشت شرکت نموده اند