مسابقات فرهنگی مختلفی در سال 92 در حال اجراست که در ادامه مطلب به نام آنها و سایت هایی که جهت شرکت میتوانید مراجعه نمایید اشاره گردیده است

کانون فرهنگی و هنری والفجر

جهت ورود بر روی هر یک از موارد مورد نظر کلیک نمایید                                           


جشنواره امام هادی (ع) - باب الهدی                        جشنواره بین المللی امام سجاد(ع)                                            

فراخوان تولید آثار فرهنگی و هنری امام سجاد(ع)           جشنواره حضرت فاطمه (س)-کوثر رسالت


 سئوال های خود را میتوانید با مراجعه به کانون فرهنگی هنری والفجر پاسخ بگیرید