طبق برنامه ریزی انجام شده برای سومین سال متوالی ختم هفتگی قرآن را در مسجد بلال حبشی کوی مولوی خواهیم داشت

جهت مشاهده سهم قرآن خود فایلهایی را که در ادامه متن آمده را دانلود نمایید

افرادیکه تمایل به شرکت در این فیض عظیم را دارند میتوانند از طریق درج نظر برای این یادداشت آمادگی خود را اعلام نمایند

سهم جزء قرآن هفتگیسری اول و دوم


سری سوم