این مسابقه بر پایه جزء 2 قرآن طراحی شده و تا 10 مرداد ادامه خواد داشت

جهت دریافت خلاصه تفسیر و متن سئوال ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 دریافت متن خلاصه تقسیر جزء2 به همراه سئوال های مسابقه نور1