کانون فرهنگی هنری والفجر در نظر دارد جهت انتشار نشریه ، مدیریت پایگاه مجازی ( وبلاگ و پورتال مساجد ) از بین افراد علاقه مند به همکاری به جذب افراد با استعداد و توانمند اقدام نماید.

لذا تمام افراد علاقه مند می توانند مشخصات خود را به همراه سابقه تحصیلی و تخصص خود به آدرس پست الکترونیک modir@support.tiri.ir ارسال نمایند.