مسجد بلال حبشی در پورتال مساجد کشور ثبت شده و از آن طریق نیز به انعکاس مطالب و برنامه های خود می پردازد.

جهت ورود و ثبت نام در پورتال مساجد و کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.ورود به پورتال


عضویت در پورتال