علاقه مندان به گسترش ختم صلوات در دهه کرامت ، خواهشمندیم کد مربوط به ختم صلوات که در ادامه مطلب آمده را در جایگاه مناسب از وبلاگ خود قرار دهند.

پس از قرار دادن،آدرس وبلاگ (سایت) خود را از طریق بخش نظردهی این یادداشت اعلام نمایند.

با تشکر

  کدHTML


<iframe height="476" allowTransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;border:none" src="http://form.tiri.ir/embed.php?id=5" title="ختم صلوات"><a href="http://form.tiri.ir/view.php?id=5" title="ختم صلوات">ختم صلوات</a></iframe>


کد PHP


<?php
    require("E:\HostingSpaces\tiriir\form.tiri.ir\wwwroot/machform.php");
    $mf_param['form_id'] = 5;
    $mf_param['base_path'] = 'http://form.tiri.ir/';
    display_machform($mf_param);
?>


لینک


<a href="http://form.tiri.ir/view.php?id=5" title="ختم صلوات">ختم صلوات</a>