کانون فرهنگی و هنری والفجر در راستای آموزش همگانی احیا دوره آموزشی امدادو کمک های اولیه را برگزار می نماید.

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب قرار گرفته است.

  1- دوره آوزشی 32 ساعته و زیر نظر هلال احمر برگزار می گردد.

2- ثبت نام در دوره در کانون فرهنگی و هنری والفجر واقع در مسجد بلال حبشی کوی مولوی انجام می شود.

3- زمان برگزاری کلاس پس از تکمیل ثبت نام به نحو مقتضی به اطلاع رسانده می شود.