با توجه به پایان یافتن دهه کرامت و جشنواره کرامت منتخبین  بخش های مختلف این جشنواره معرفی گردیدند.

جهت مشاهده اسامی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

  منتخبین مسابقه نقاشی


1

خانم فاطمه رختیانی

2

خانم سانیا رحیم آبادی

3

آقای علی حبیبی

4

خانم مهلا فلاح

5

خانم فاطمه حبیبی

6

آقای امیر حسین عمادی

7

آقای امیر عباس ساور علیایی

8

خانم نازنین زهرا ساور علیایی


منتخبین ختم قرآن

1

خانم اخوان

2

خانم مرتضی پور

3

آقای عزالاسلامی


منتخبین مسابقه کتابخوانی


1

 محمد علی یحیی شهری

2

طیبه شریفی قدیم

3

نعیمه رزاقی

4

محمد حسن حکیمیان

5

رضا جعفری

6

فاطمه زارع جمال آبادی

7

علی فیضی عارفی

8

فاطمه نیک فرجام


نحوه دریافت هدایای برگزیدگان به نحو مقتضی به اطلاع خواهد رسید.

با برگزیدگان جهت دریافت هدایای خود تماس گرفته می شود.

از تمام شرکت کنندگان جهت حضور خود در تمام بخش های مختلف جشنواره تقدیر بعمل می آید.

با تشکر