به اطلاع تمام متقاضیان شرکت در مسابقه نور3 می رساند:

امکان شرکت در مسابقه از تمام استان های کشور وجود دارد.

افرادی که تمایل داشته باشند می توانند پاسخنامه خود را از طریق ایمیل support@tiri.ir ارسال نمایند.

جهت تحویل حضوری به آدرس مسجد به نشانی: گرگان، کمربندی، شهرک مولوی، خیابان سوم مولوی، جنب پارک ترافیک، مسجد بلال حبشی مراجعه نمایید. 

لازم به ذکر است در صورت تحویل حضوری پاسخنامه به آقای منصوربستانی تحویل داده شود.