تمام شرکت کنندگان بایستی تمام اطلاعات خود را به طور کامل ارسال نمایند.

افرادی که اطلاعات ناقص داشته باشند در قرعه کشی شرکت داده نخواهند شد.

اسامی برگزیدگان در شب میلاد پیامبر - صلی الله علیه و آله - اعلام خواهد شد.