نشریه بشارت منجی ویژه نامه نوروز 93 به همراه مسابقه منتشر گردید.

در این شماره که دارای مطالب متنوع برای استفاده عموم قرار گرفته است توسط متولیان فرهنگی مسجد بلال حبشی و با  مدیریت کانون فرهنگی و هنری والفجر منتشر گردید.

نسخه الکترونیکی نشریه بزودی بر روی این پایگاه قرار می گیرد.