کانون فرهنگی هنری والفجر با همکاری پایگاه بسیج والفجر کوی مولوی به مناسبت فتح خرمشهر نمایشگاه عکسی را برگزار کرد.


 

 


همراه با نمایشگاه عکس مراسم سخنرانی و در ادامه طرح معرفی کتاب، کتاب سیره ی شهدای دفاع مقدس با موضوع حمیت و پایبندی احکام شرعی که شامل خاطرات شهدای دفاع مقدس میباشد معرفی گردید.