جهت شرکت در مسابقه کتابخوانی جشنواره کرامت سال 93 فایل سئوال ها را دریافت و با مراجعه به منبع مسابقه پاسخ آنها را استخراج و طبق دستورالعمل عنوان شده در سئوال ها پاسخ دهید. با واریز مبلغ سی هزار ریال از طریق قسمت پرداخت اینترنتی در قرعه کشی شرکت داده خواهید شد.