برگزیدگان جشنواره کرامت


مراسم اختتامیه و اهدا هدایا روز یکشنبه 20مهر همراه با نماز مغرب و عشا در مسجد بلال حبشی برگزار میگردد.