جشنواره قرآنی مدها متان در بخش های : قرائت، ترتیل، تفسیر قرآن و نهج البلاغه، اذکار نماز برای تمام سنین برگزار میشود.

جهت ثبت نام به کانون فرهنگی مسجد یا به پایگاه اینترنتی جوانان مساجد مراجعه نمایید.

زمان برگزاری جشنواره مدها متان: پنجشنبه 1 آبان 1393 استان گلستان