سپاس ایزد منان را که باری دیگر فرصت به ما داد تا در جوار قرآن از آن بهره برده و در زندگی جامه عمل بپوشانیم

از این پس دوره جدید قرائت و تفسیر قرآن طبق سنوات قبل در روزهای یکشنبه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار میگردد.

امشب نیز با حضور نمازگزاران اولین جلسه بعد از ماه های محرم و صفر برگزار شد.