با حضور نمازگزاران،هیئت ابوالفضلی شهرک مولوی مراسم شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرا (س) برگزار گردید.

همچنین همزمان ایشتگاه صلواتی به مدت 3 شب در ابتدای شهرک برپا گردید.