اعضای هیئت امنا از زمان تاسیس تا کنون به شرح زیر میباشد:

 

 1- آقای گلشنی

2- آقای شهرآبادی(تا سال 90)

3- آقای رضائیان(تا سال 90)

4- آقای زاهدی

5- آقای جعفری

6- آقای علیخانی(از  سال 92)


همکاری هیئت امنا با توجه به علاقه خودشان قطع شده است.

اطلاعات در حال بروز رسانی است