طبق سنوات گذشته امسال نیز مسجد بلال حبشی میزبان معتکفین خواهر خواهد بود.

  اعتکاف در 3 روز از 13 تا 15 رجب برگزار میگردد.

معتکفین در سحر روز 13 رجب ( شنبه 12 اردیبهشت ) در مسجد حضور داشته باشند.

سحر روز اول معتکفین گرامی صرف نمایند و اقدام به حضور در مسجد نمایند.

آوردن لوازم شخصی و کتاب های دعا و قرآن برای معتکفین الزامی است.

برنامه های متعدد فرهنگی مذهبی از جمله محافل سخنرانی با موضوعات مختلف، توزیع ویژه نامه و مسابقات فرهنگی و .... برگزار خواهد شد.

هزینه دریافتی برای این دوره 25 هزار تومان میباشد که میتوانید به طریق مختلف واریز نمایید.

واریز از طریق تلفن همراه با گرفتن کد  #110453*888*724*

واریز اینترنتی ( در قسمت توضیحات عبارت اعتکاف 94 درج شود )

واریز به حساب مسجد 0327490776003 بانک ملی و درج اطلاعات فیش واریزی در بخش نظردهی این مطلب همراه با مشخصات فردی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام میتوانید با شماره های 09112735501 یا 09357559607 تماس حاصل نمایید.