اگر سجده واجب در هنگام خواندن قرآن یادمان رفت چه باید بکنیم؟    

پاسخ در ادامه مطلب
 

پاسخ: سجده قرآن در زمانی که آیات مربوطه دیده یا شنیده یا خوانده میشود باید خوانده شود و درصورتیکه فراموش کردید نیازی به اجرای آن نیست اما جهت احتیاط بر اینکه چیزی بر ضمه شما نباشد سجده ای را انجام دهید.


برچسب‌ها: سئوال شرعی، احکام