اعیاد ماه مبارک شعبان در مسجد بلال حبشی برگزار گردید.