برای دومین سال، مسابقه نور هدایت با هدف ترویج فرهنگ قرآنی توسط کانون فرهنگی هنری والفجر مسجد بلال حبشی کوی مولوی گرگان برگزار می گردد.

 

  در این مسابقه سئوالات بر اساس مطالب ارائه شده در سخنرانی های روزانه ( بعد از نماز ظهر و عصر ) و تفسیر قرآن (هر شب بعد از قرائت یک جزء قرآن) طراحی میگردد. در این دوره هر روز یک سئوال مطرح میگردد که به صورت چهار گزینه ای یا تشریحی پاسخ آن توسط علاقمندان به سامانه پیامک مسجد به شماره 500010001260164 یا 50005000192120 ارسال می گردد. علاقمندان در ارسال پاسخ سئوال ها به چند نکته توجه داشته باشند:

1-            زمان ارسال پاسخ برای هر سئوال محدود می باشد که به این نکته در ارسال پاسخ ها دقت کنید.

2-            پاسخ سئوال های تستی را با یک عدد که نشان دهنده گزینه صحیح باشد و سئوال های تشریحی را با کوتاهترین جملات، همراه با نام و نام خانوادگی و نام مسجد و شهر خود ارسال نمایید.

3-            در مجموع به افرادی که دارای بیشترین پاسخ و بالاترین امتیاز باشند به قید قرعه هدایایی تقدیم می شود.

4-            جهت دریافت فایل های صوتی سخنرانی ها می توانید به پایگاه اینترنتی مسجد به نشانی http://balalhabashi.orq.ir مراجعه کنید.