سئوال 1 زمان ارسال پاسخ تا پایان روز جمعه 29/3/94


مقبول ترین روزه چه روزه ای است؟

پاسخ خود را با کوتاه ترین جملات به سامانه پیامک مسجد ارسال نمایید.