به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

سئوال 4 زمان ارسال پاسخ تا پایان روز چهارشنبه 3/4/94

پیامبر(ص) امام علی(ع) را با چه مثالی جایگاهش را بین مردم بیان کرد؟

سئوال 5 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12 روز پنجشنبه 4/5/94

چه اعمالی از انسان سربزند اعمال نیک او را از بین میبرد؟

پاسخ خود را با کوتاهترین و کاملترین جملات با ذکر شماره سئوال  به سامانه پیامک ارسال نمایید.

سئوال 6 زمان ارسال پاسخ تا پایان  روز چهارشنبه 3/4/94

امام علی (ع) اولین مرحله از توبه را چه بیان می کند؟

1) پشیمانی قلبی      2) اقرار زبانی                 3) جبران گذشته   

گزینه صحیح را در زمان مشخص شده با نام خود و نام مسجد و ذکر شماره سئوال  به سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید.