به ادامه مطلب مراجعه نمایید

  دانلود فایل سخنرانی روز دهم ماه رمضان    حجم: 3/31 مگابایت

دانلود فایل تفسیر روز دهم ماه رمضان         حجم: 3/78 مگابایت