به ادامه مطلب مراجعه نمایید

  

سئوال 12 زمان ارسال پاسخ تا پایان روز دوشنبه 15/4/94

تعبیر لباس پوشیدن نو در خواب چه می باشد؟

سئوال 13 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 12 روز سه شنبه 16/4/94

عاملی که جلوی رشد معنوی انسان را می گیرد چه می باشد؟

پاسخ خود را با کوتاهترین و کاملترین جملات با ذکر شماره سئوال  به سامانه پیامک ارسال نمایید.

مسابقه نور هدایت2

سئوال 14 زمان ارسال پاسخ تا پایان روز سه شنبه 16/4/94

چه افرادی در سایه عرش الهی به سر خواهند برد؟

پاسخ خود را با کوتاهترین و کاملترین جملات با ذکر شماره سئوال  به سامانه پیامک ارسال نمایید.

سئوال 15 زمان ارسال پاسخ تا ساعت 15  روز یک شنبه 14/4/94

کدام گزینه در مورد دریا صحیح نمی باشد.

1) دارای کمترین هزینه                     2) دارای سنگ زینتی

3) بالاترین منبع تغذیه               4) بزرگترین منبع پروتئینی

گزینه صحیح را در زمان مشخص شده با نام خود و نام مسجد و ذکر شماره سئوال  به سامانه پیام کوتاه ارسال نمایید.

 

مسابقه نور هدایت2

سئوال 16 زمان ارسال پاسخ تا پایان روز یک شنبه 14/4/94

امام حسن (ع) شرط استجابت دعا را چه بیان می کنند؟

پاسخ خود را با کوتاهترین جملات به همراه شماره سئوال به سامانه پیامک مسجد ارسال نمایید.