پرسش:
ممکن است بفرمائید که فلسفه خواندن نماز و دلیل تکرار آن چیست؟ تاریخچه وجوب نماز و تعداد رکعتها و زمان آن را بیان کنید؟

پرسش:
ممکن است بفرمائید که فلسفه خواندن نماز و دلیل تکرار آن چیست؟ تاریخچه وجوب نماز و تعداد رکعتها و زمان آن را بیان کنید؟

پاسخ:

به نظر می رسد که اول تنها نماز شب بر مسلمین واجب بود و می بایست ثلث یا نصف شب را به احیاﺀ و عبادت و نماز بگذرانند که این نماز شب 11 رکعت است که تفصیل أن را در رساله های عملیه جستجو کنید· بعد از معراج پیامبر اکرم(ص) که قبل از هجرت در سال دوازدهم بعثت رخ داده است نمازهای شبانه روزی واجب گردیدند در بحارالانوار روایتی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرموده اند اول نماز ظهر، در روز جمعه واجب شد، سپس نماز عصر، واجب گشت و بعد از آن مغرب، واجب و بعد عشاﺀ و سپس نماز صبح، وجوب یافت که نماز صبح، آخرین نمازی بوده است که واجب شده است·تفصیل این مطلب را در کتاب ادوار فقه جلد اول صفحه 82 به بعد ملاحظه فرمایید این کتاب از آثار مرحوم محمود شهابی می باشد.

حقیقت نماز، تکراری نیست و چون هدایت و کمال انسان، مراتبی بی نهایت دارد و تا انسان، بعلاوه بی نهایت شود، مسیر و طریق کمال یابی و استکمال وجود دارد، هر گاه اهدنا الصراط المستقیم می گوید، مرتبه ای نوتر و جدیدتر از هدایت را طلبیده است و نسخه ای قویتر و قویم تر، از نسخه های هدایت و پیشین را درخواست کرده است گویی که چونان تشنه ای که سخت قرین به هلاکت است که از شدت عطش، در حال جان سپردن است و هر از گاهی یک قطره آب، به حلقوم او می رسد هرگز او قطرات بعدی را تکراری نمی داند، بلکه (حیات تجدید شونده) بر می شمارد یا چنان است که شما با نردبانی قصد آسمان را کرده اید که پله ها اگر چه مشابه هستند ولی هر کدام شما را در موضع و مرتبه جدیدی قرار می دهند، تکرار پیشین نیست، ستایش و سپاس از خداوند هم، هر لحظه، نو شونده و تجدید شونده خواهد بود و چون ما دائم، حاجتمند پیشروی و صعود هستیم، همیشه باید از این پله ها، صعود بجوییم و الا متوقف گشته یا سقوط می نماییم مثال عطش و آب برای عشاق کوی وصال دوست و مثال نردبان، مثال شیفتگان کمال مطلوب می باشد.