چرا امام علی(ع) می گوید فقر مرگ بزرگ است؟

این که از فقرو تنگدستى به نوعى مردن تشبیه شده است، به دلیل آن است که شخص بی ‏چیز، از خواسته‏ ها و مقاصدى که سرمایه زندگى مادى است بریده و به خاطر از ............

چرا امام علی(ع) می گوید فقر مرگ بزرگ است؟

این که از فقرو تنگدستى به نوعى مردن تشبیه شده است، به دلیل آن است که شخص بی ‏چیز، از خواسته‏ ها و مقاصدى که سرمایه زندگى مادى است بریده و به خاطر از دست دادن آنها غمگین است. و اما این که بزرگتر است، چون در طول زندگى شخص تنگدست، غمها و سختیهاى تنگدستى پیاپى می ‏رسد، امّا غم مردن یک‏باره است.» شاید این که امام فقر را مرگ بزرگ می نامد و قبر را از فقر برتر می شمارد به دلیل این باشد که در قبر انسان دچار ذلت و خواری نمی شود، ولی فقر بدتر از آن را نیز به دنبال دارد .مرگ برای انسان ننگ نیست ولی فقر ننگ وعار را بدنبال خود می آورد.

شنیده ام اگر کسی 40 روز گوشت نخورد باید مجددا در گوشش اذان گفت آیا چنین چیزی صحت دارد و مدارک و مستندات را در کجا میتوان پیدا کرد ؟

در پاسخ نکات ذیل قابل دقت است :
1- محور اصلی در همه دستورات دین رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است .
2- در مورد خوردن دستور دین پرهیز از پر خوردی و شکمبارگی و در عین حال اجتناب از ضعف ناشی از نخوردن و سوء تغذیه است و رعایت حالت میانه و تعادل بهترین گزینه از نظر دین است .
3- در مورد خوردن گوشت نیزدر روایات سفارش به میانه روی شده به طوری که از خوردن آن در هر هر روز منع شده و نیز از نخوردن آن به مدت چهل روز که منجر به ضعف و مریضی می گردد منع شده است .
4- در مورد چگونگی تاثیر اذان گفتن در گوش کسی که چهل روز گوشت نخورده چیزی بیان نشده اما اجمالا می توان گفت که شنیدن نوای جانبخش اذان تاثیری مثبت و مطلوب در چنین انسانی دارد به نحوی آثار سوء ناشی از نخوردن گوشت به مدت طولانی را تقلیل می دهد و از نظر روانی و معنوی استقامت و ایستادگی انسان را در برابر عوارض ناشی از ان افزایش می دهد .
امام صادق‏ علیه السلام از پدران خود از امیرالمؤمنین‏ علیه السلام نقل کرد که فرمود:
کُلُوا اللَّحْمَ، فَإنَّ اللَّحْمَ مِنَ اللَّحْمِ، وَ اللَّحْمَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ، وَ مَنْ لَمْ یَأْکُلْ اللَّحْمَ أَرْبَعینَ یَوْمَاً سَاءَ خُلْقُهُ، وَ إذا ساءَ خُلْقُ أَحَدِکُمْ مِن إنْسَانٍ أوْ دابَّةٍ فَأْذِنُوا فی أُذُنِهِ الْأذانَ کُلَّهُ.
«گوشت بخورید، که گوشت از گوشت پدید می‏آید،
و گوشت، گوشت می‏رویاند،
و کسی که 40 روز گوشت نخورد بَد اخلاق می‏شود،
پس هرگاه یکی از شما بَد اخلاق شد یا حیوانی از شما بَد اخلاق شد در گوش او اذان بگوئید.»
وسائل الشیعه،ج17ص26ح8