آثار نماز شب

ومن الیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا                      (اسراء/79)

وپاسی از شب را بیدار باش وتهجد وعبادت کن، واین وظیفه 

 افزون بر توست، باشد که پروردگارت تورا به مقامی 

 محمود وپسندیده برانگیزد.

هجود به معنای خوابیدن تهجد به معنای

آثار نماز شب

ومن الیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا                      (اسراء/79)

وپاسی از شب را بیدار باش وتهجد وعبادت کن، واین وظیفه افزون بر توست، باشد که پروردگارت تورا به مقامی محمود وپسندیده برانگیزد.

هجود به معنای خوابیدن تهجد به معنای بر طرف کردن خواب با عبادت است.

نماز شب از نماز های بسیار با فضیلت است ودر سوره مزمل ومدثر آمده است:( قم الیل الا قلیلا) ودر روایات بیش از 300 فضیلت برای نماز شب بر شمرده است :

تمام انبیاء نماز شب داشتند. نماز شب رمز سلامتی بدن وروشنایی قبر است.

نماز شب در اخلاق ، رزق، برطرف شدن اندوه ،ادای دین ونور چشم موثر است.(سفینة البحار)

نماز شب گناه روز را محو می کند و نور قیامت است.(بحار ،ج84،ص140)

امام صادق علیه السلام می فرماید:پاداش نماز شب آنقدر زیاد است که خداوند می فرماید)فلا تعلم نفس مااخفی لهم من قرة اعین جزا بما کانوا  یعملون/سجده،17)هیچ کس پاداشی را که برای آنان در نظر گرفته شده  نمی داند.(تفسر مجمع البیان)

امام صادق علیه السلام فرمودند:شرف مومن ، نماز شب است وعزتش،آزار وآذیت نکردن مردم.

ابوذر کنار کعبه مردم رانصیحت می کرد که برای وحشت وتنهایی قبر،در دل شب دو رکعت نماز بخوانید.

در مانده کسی است که از نمازشب محروم باشد.

بهترین شما کسی است که طعام کند، سلام آشکارا بدهد وهنگامی که مردم در خوابند ،نماز بخواند.

سه چیز بر پیامبرصلی الله علیه وآله واجب بود وبر دیگران مستحب: نماز شب،مسواک وسحر خیزی.(تفسر فرقان)

در کلمه مقاما عظمت نهفته است(به دلیل تنوین)ودر روایات آمده که مقام محمود همان شفاعت است.(تفسیر نورالثقلین)

حضرت علی علیه السلام می فرماید:گناهان واعمال ورفتار بد انسان ،موجب محرومیت او از نماز شب می شود.(بحار ،ج87،ص145)

خداوند به تمام قطعات زمان سوگند یاد کرده است:(والفجر) (والصبح) (والنهار) (والعصر)اما به سحر سه بار سوگند  یاد شده است:(والیل اذا یسر) (والیل اذا عسعس) (والیل اذا ادبر)یعنی سوگند به شب هنگام تمام شدنش.ودر باره استغفار در سحر دو آیه آمده است:(وبالاسحار هم یستغفرون) (والمستغفرین بالاسحار)

کیفیت نماز شب

نماز شب یازده رکعت می باشد:

1-هشت رکعت آن به نیت نماز شب است که دو رکعت دو رکعت می باشد .مانند نماز صبح  خوانده می شود.

2-دو رکعت آن به نیت نماز شفع می باشد که بهتر است در رکعت اول بعد از حمد سوره ناس ودر رکعت دوم بعد از حمد سوره فلق خوانده  شود.

3- یک رکعت نماز وتر  که می توان بعد از حمد هر سوره ای را خواند  ولی بهتر است سه مرتبه سوره توحید و یک مرتبه سوره فلق ویکبار سوره ناس را بخوانیم وسپس دست چپ را بالا ببریم وبا دست راست برای چهل مومن طلب مغفرت کنیم وهفتاد  بار استغفار کنیم و300 بار بگوییم َالعَفو وسپس هفت مرتبه هذا مَقامُ العائِذِ بِکَ مِنَ النّار وسپس یک مرتبه بگوییم  رَبِّ اغفِرلی وَارحَمنی وتُب عَلَیَّ ،اِنَّکَ اَنتَ التَوّابُ الغَفُورُ الرَّحیمُ.

سوزاوار است قنوت راطول دهد سپس رکوع وسجود وتشهد وسلام دهد..

تذکر در صورت وجود عذر مثل تنگی وقت ، بیماری وخوف جانی و.... می توان به نماز شفع و وتر ویا نماز وتر اکتفا نمود.