برنامه ایام ا... دهه فجر مسجدبلال حبشی شهرک مولوی گرگان

برنامه ایام ا... دهه فجر مسجدبلال حبشی شهرک مولوی گرگان

برنامه

ایام هفته

ردیف

پخش سرود – نقش خانواده درپیروزی انقلاب

چهارشنبه

12 بهمن

گلزارشهدا

پنج شنبه

13  بهمن

کوهنوردی و برگزاری زیارت عاشورا درجوارشهدای گمنام

جمعه

14 بهمن

دیدار باخانواده شهداء

شنبه

15 بهمن

بازگوی خاطرات

یک شنبه

16 بهمن

مسابقه اذان

دوشنبه

17 بهمن

همایش بزرگ بسیجیان

سه شنبه

18 بهمن

دیداربا جانبازان

چهارشنبه

19 بهمن

محفل انس با قرآن

پنج شنبه

20 بهمن

مسابقه تنیس و دومیدانی

جمعه

21 بهمن

شرکت درراهپیمایی - دیداربا خانواده شهداء

شنبه

22 بهمن

شماره  پیامک : 30009900094109