فرار شاه به روایت تصویر

 

محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در حال خروج از کشور در 26 دی ماه 1357 

فرار شاه به روایت تصویر

 

محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در حال خروج از کشور در 26 دی ماه 1357  

محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در حال خروج از کشور در 26 دی ماه 1357  

مصاحبه‌ی خبرنگاران با محمدرضا پهلوی به هنگام خروج از ایران  

شادمانی مردم در روز فرار محمدرضا پهلوی از ایران؛ تیتر روزنامه‌ی اطلاعات: "شاه رفت" 
 

محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در حال خروج از کشور در 26 دی ماه 1357  

شادمانی مردم مسلح از فرار شاه در خیابان‌های تهران  

انهدام مجسمه محمدرضا پهلوی در میدان شهدای شهر مشهد توسط مردم این شهر پس از خروج شاه از کشور 


 

تظاهرات مردم پس از فرار شاه از کشور