خدای را سپاس پس از شروع دوره ختم قرآن هفتگی و سالانه توسط نمازگزاران مسجد بلال حبشی کوی مولوی بالاخره در روز 5 شنبه 19 اردیبهشت ماه به پایان دومین سال متوالی ختم قرآن میرسیم

ضمن تقدیر از تمام شرکت کننندگان در این طرح معنوی برای آنها و خانواده گرامیشان آرزوی سلامتی و توفیقات دنیوی و اخروی را از خداوند منان مسئلت مینماییم

التماس دعا